En måte å gjøre Synliggjøringstillegget mer konkret og anvendelig på er å bryte det ned til kulepunkt. Slik blir det også mer “målbart” i forhold til når og hvordan de ulike elementene er gjennomført:

  • Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser
  • Faget skal gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro
  • Elevene skal utfordres til å vurdere hvordan forskjellige livssyn fremmer verdier som respekt for menneskeverdet, naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
  • Faget skal hjelpe elevene til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted
  • Fag skal utfordre elevene til å søke sannhet og til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene
  • Elevene skal få hjelp til å reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet
  • Faget skal styrke elevenes evne til å vise respekt for mennesker uavhengig av livssyn
Print Friendly, PDF & Email