Dette er Synliggjøringstillegg til læreplanen i Religion og etikk VG3 i Fagfornyelsen. Tillegg er tenkt lagt til under “Fagets relevans og sentrale verdier” i læreplanen:

“Faget skal bidra til forståelse av religiøse og sekulære livssyn på deres egne premisser. Faget skal også gi kompetanse i å analysere livssyn ut fra sentrale momenter i kristen tro. Elevene skal utfordres til å vurdere hvordan forskjellige livssyn fremmer verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Faget skal også hjelpe elevene til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted.

Som holdningsdannende fag skal religion og etikk utfordre elevene til å søke sannhet og til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene. Elevene skal få hjelp til å reflektere over hvordan tro og overbevisning påvirker hverdagslivet. Faget skal styrke elevenes evne til å vise respekt for mennesker uavhengig av livssyn.”

 

Til bruk i kristne videregående skoler, etter styrevedtak.
Godkjent av Utdanningsdirektoratet 19. juni 2020

 

Fra KFF

Øvrige godkjente tillegg

Print Friendly, PDF & Email