Kristne Friskolers Forbund har fått godkjent to versjoner av Kunnskapsløftets overordnet del til læreplanen til bruk ved kristne friskoler. Den består av en innledning som setter den offentlige planen i en kristen ramme, og den offentlige planen.

Versjon 1: En utvidet innledning

Versjon 2: En forkortet innledning

Verdigrunnlag og prinsippene i disse er førende og skal ligge til grunn for all undervisning og pedagogisk virksomhet ved de kristne friskolene.

Godkjente tillegg i enkeltfag

Print Friendly, PDF & Email