Omsorgsetikk – tilbake til dydsetikken?

(REL) Artikkelen ser særlig på omsorgsetikken slik Carol Gilligian utformet den, i direkte opposisjon til sin foreleser Lawrence Kohlberg. Hva er grunnelementene her? Hva vil det si å faktisk vise omsorg? Hvordan er relasjonen til kristen etikk?