Kristendomskunnskap – for læreren yrkesfag

Her finner du ressurser til undervisning i kristendomsfaget. Det gjelder både undervisningsressurser, aktualiseringer og fordypningsstoff til deg som lærer. Ressursene er fordelt på tema, etter kapittelinndelingen i læreboken Kristendomskunnskap VG1 og VG2.

Under «For eleven» finner du stoff fra læreboken rettet mot elevene, som introduksjonstekst, refleksjonsspørsmål og oppgaver til de ulike kapitlene (tilsvarende det du finner i læreboken), samt ekstra ressurser for elevene til å jobbe videre med temaet. Dermed får elevene også supplerende ressurser til det de jobber med i læreboken.

Her finner du alle læreplanene for kristendomsfaget:
Kristendomskunnskap utover timerammen for alle studieprogram
Studieforberedende
Yrkesfag
Diakonal vinkling
Prosjektfordypning yrkesfag


Læreboken Kristendomskunnskap VG1 og VG2 finnes nå i online versjon her på Damaris Skole Vgs.
Under hvert kapittel under her finner du online versjonen av det enkelte kapittelet.
Her finner du innledningsdelene, samt boken i sin helhet:

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


Print Friendly, PDF & Email