Bøkene i Bibelen

 


Her finner du kapittel 2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

bokene-i-bibelenMål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Beskrive de store trekkene i historien om hvordan Bibelens kanoniske skrifter ble samlet (Bibelkunnskap 1)
  • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hvordan bøkene i Bibelen deles inn

 

 

Det er 66 bøker i Bibelen. De spenner over et langt tidsrom, de tilhører ulike litterære sjangere og mange av forfatterne er ukjente for oss.

 

Ressurser fra Damaris Norge

Kan vi være kristne uten GT?
Podcast

Evangelienes troverdighet
Artikkelserie

Evangelienes troverdighet
Undervisningsopplegg

Evangelienes troverdighet
Ekstra ressurser

Bøkene i Bibelen
Artikkel

Bøkene i Bibelen
Undervisningsressurs

Utilsiktede sammentreff
– Om evangelienes troverdighet
Undervisningsressurs/fordypningsressurs

Hva med evangeliene som ikke kom med i Bibelen?
Videoressurs

Evangeliene som ikke ble med i Det nye testamentet
Fordypningsressurs

Hvordan formet vitnesbyrdene fra øyenvitner evangeliene?
Videoressurs

Hvordan kan vi ha tillit til den bibelske teksten til tross for forskjeller i manuskriptene?
Videoressurs

Hvordan kan Bibelen både være vanskelig å forstå og samtidig klar?
Videoressurs

Hvilke grunner har Gud til å beordre voldelige handlinger i Det gamle testamentet?
Videoressurs

Hvilke er de ytre bevisene for Bibelens troverdighet?
Videoressurs

Evangelium – hva betyr det?
Video/aktualisering

Print Friendly, PDF & Email