Arbeid med bibeltekster

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bibelGjøre rede for innholdet i og bakgrunnen for noen bibelske tekster (Bibelkunnskap 2)
  • Tolke noen bibelske tekster og drøfte hva disse har å si til lesere i dag (Bibelkunnskap 2)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva som er spesielt med en bibeltekst og lesningen av den
  • tolke noen utvalgte tekster fra Det gamle og Det nye testamente

 

I mange fag leser vi tekster. Når vi leser dem, prøver vi alltid å forstå hva tekstene sier. Da tolker vi teksten. Vi lager oss en oppfatning av teksten i vårt eget hode. Noen ganger er denne oppfatningen litt spesiell. Da må vi gjerne lese teksten en gang til, og vi må spørre oss selv når vi leser, om vi har fått alt med oss. Er det noe vi har hoppet over eller oversett?

Noen tekster er lettere å forstå enn andre. Hvorfor er det slik?

Lette tekster omtaler gjerne noe vi kjenner fra før, noe vi kjenner oss igjen i. Språket er kjent. Det brukes ord og uttrykk vi er kjent med.

Setningsbygningen er enkel. Andre tekster er vanskelige. De omtaler forhold som er mer ukjente for oss. De bruker ord og uttrykk som ikke er vanlige for oss å bruke. Det kan være faguttrykk som ellers bare brukes innenfor selve faget.

Når vi skal lære noe nytt, vil vi alltid måtte bruke nye ord og uttrykk. I lærebøkene på skolen i fag som norsk, naturfag, samfunnsfag og andre fag skjer dette hele tiden.

Denne leseerfaringen tar vi med oss også når vi leser tekster fra Bibelen.

Nå skal vi arbeide med lesning og tolkning av bibeltekster. Da er det viktig å tenke gjennom hvordan vi leser disse teksten og hvilke hold- ninger vi leser med, positive eller negative. Også den oppfatningen vi har på forhånd av Bibelen og av hva den konkrete teksten betyr, på- virker måten vi leser på. Vi har altså noen forutsetninger som vi bærer med oss når vi leser, også når vi leser bibeltekster.

Ressurser fra Damaris Norge

Hvordan lese Bibelen
Artikkel

Fire synsvinkler – Én sannhet
Artikkel med utgangspunkt i filmen Vantage Point

Krig i Gamle Testamentet
Fordypningsressurs

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Undervisnings- og fordypningsressurs (Video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Hvordan skal kristne forholde seg til budene i Det gamle testamentet?
Video

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email