Syndefallet

 

Her finner du kapittel 4 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • syndefalletGi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivenhetene: skapelse, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien  (Troslære og etikk)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva syndefallet er
  • beskrive Guds dom over menneskene, naturen og slangen
  • drøfte konsekvenser av syndefallet
  • beskrive hvordan Guds omsorg viser seg i fortellingen om synde­ fallet og i fortellingene i 1 Mos 4–11

 


Ressurser fra Damaris Norge

Syndefallets konsekvenser
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email