Skapelsen

 

 

 


Her finner du kapittel 3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • skapelsenGi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivenhetene: skapelse, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien  (Troslære og etikk)
  • Reflektere rundt den bibelske skapelsesberetningen og andre framstillinger av hvordan verden har blitt til (Bibelkunnskap 1)
  • Drøfte hvilke konsekvenser de ulike bibelsyn har for tillit til Bibelen som grunnlag for tro og livssyn (Bibelkunnskap 1)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

• gi en oversikt over Bibelens skapelsesfortelling
• beskrive likheter og forskjeller mellom de to første kapitlene i 1 Mosebok
• gjøre rede for hvilket gudsbilde som kommer fram i skapelses­ fortellingen
• gjøre rede for hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde
• beskrive hva kulturoppdraget går ut på
• drøfte forholdet mellom Bibelens skapelsesfortelling og naturvitenskap


 

Du har kanskje stått under nattehimmelen og undret deg. Over deg ser du stjerner og planeter; skjønnheten og avstandene kan være over­ veldende, og få oss til å undre oss: Hvordan har alt dette blitt til? Eller kanskje du har sett deg i speilet og stilt deg selv spørsmålet: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her?

Bibelens første kapitler gir oss svar på mange slike grunnleggende spørsmål om mennesker, om Gud og om verden vi lever i. Derfor vil vi (i læreboken) bruke god tid på å studere disse kapitlene.

 

Ressurser fra Damaris Norge

Hvordan feiler Dawkins i å avvise bevisene for design?
Videoressurs

 

Introduksjon til skapelsesberetningen i 1.Mosebok
Videoer (engelsk)

 

John Lennox – The “Seven Days” of Genesis 1 and Science
Podcast

Kristen tro, vitenskap og skapelse
Video- og samtaleressurser

Skapertro og naturvitenskap
Artikkel

Tro og vitenskap i konflikt?
Artikkel med utgangspunkt
i filmen “Creation”

Naturvitenskap vs. teologi
PowerPoint

Skapelse og naturvitenskap – fire tilnærminger
Artikkelserie

Hvor gammelt er universet?
Undervisningsopplegg med video

Skapelsen
Artikkel

Fokus på Guds skaperkraft
Aktualisering ut fra Tolkien og “Minecraft”

Tre teorier om universets opprinnelse
Video

Identitet
Undervisningsopplegg

Det bibelske menneskesynet
Bibelvers og moment til samtale

Fokus på det bibelske menneskesynet
Undervisningsopplegg

Hva er da et menneske?
Debatt (video) med samtalespørsmål

Bibel, Big Bang og evolusjon
Undervisningsressurs

Charles Darwin og evolusjonsteorien
Fordypningsressurs

Gud og vitskapen
Undervisningsressurs i tre deler

Debatt: Gud og vitskapen
Undervisningsressurs

Fossilene lyver ikke
Fordypningsressurs

Darwin: Djevelens kapellan?
Fordypningsressurs

Er mirakler mulige?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Det store miraklet
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email