Fullendelsen

 

 

Her finner du kapittel 7 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • fullendelsenBeskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivehnetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
  • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • forklare hva som menes med fullendelsen
  • gjøre rede for hva som menes med livet etter døden
  • peke på noen hovedtrekk i Åpenbaringsboken
  • peke på noen trekk ved Jesu gjenkomst
  • beskrive hva som kjennetegner «en ny himmel og en ny jord»
  • peke på den frelseshistoriske linjen i Bibelen

Ressurser fra Damaris Norge

Guds dom
Artikkel

Click edit button to change this text.

Print Friendly, PDF & Email