Troslære


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gi en enkel redegjørelse for hva troen på Den treenige Gud betyr
  • gi et helhetlig syn på mennesket ut fra Guds gjerninger
  • gjøre rede for det sentrale innholdet i frelseslæren
  • gjøre rede for hva kirkens rolle går ut på
  • gjøre rede for hva som ligger i det kristne håp

Hva er kristen tro? Alle mennesker lever i en slags tro: Vi har tillit til at luften vi puster inn, ikke er farlig, at vannet vi drikker, ikke er giftig, og at maten vi spiser, stort sett ikke er usunn for oss. Mennesket har en grunnleggende tillit til at luft, mat og drikke er bra for kroppen.

Kristen tro er tillit til en person som heter Jesus Kristus. Kristen tro handler om Jesus Kristus, ham som frelseshistorien dreier seg om (se Del 2 i læreboka).

I dette kapittel vil vi gi noen enkle og sammenfattende svar på hva denne troen er. Svarene finner vi ved å se på det som Bibelen sier og som kirken har sagt i 2000 år gjennom sin bekjennelse.

 

Her finner du kapittel 15 online versjon

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

15.1 Bibel og trosbekjennelse

15.2 Innholdet i Den apostoliske trosbekjennelse

15.3 Konsekvenser for menneskesyn og menneskeverd

15.4 Krishna, Buddha, Muhammed eller Kristus?

15.5 Nådemidlene

15. Ekstrastoff: Bønn

Print Friendly, PDF & Email