Norge – et kristent land?

 


Her finner du kapittel 13 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • norsk-flaggFinne og vurdere eksempler på hvordan den kristne tro og misjon kommer til uttrykk i kulturarven, språket og det moderne samfunn (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Vise hvordan Bibelen og kristen tro gjennom misjon påvirker liv og kulturer i dag (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Drøfte hvilken rolle kristen tro og praksis spiller i det moderne, multikulturelle og multireligiøse Norge, og relatere dette til sin hverdag og sitt yrkesvalg (Kristenliv, misjon og kultur)
  • Drøfte hvordan kristen tro påvirker liv og kultur hos kristne i dag (Kirken i går og i dag)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gi ­eksempler ­på ­hvordan ­kristen ­tro ­kommer ­til ­uttrykk ­i ­dagens­ norske kultur
  • gjøre rede for hvordan kristendommen har påvirket norsk kultur
  • drøfte­ spor ­av ­Bibelen ­i ­litteratur, ­musikk ­og ­film
  • drøfte­ hvilken ­rolle ­kristen ­tro ­og ­praksis ­spiller ­i ­dagens ­Norge

 


 

Norge ­har ­blitt ­kalt ­et ­kristent ­land­ i­ mange ­hundre ­år.­ I ­dag ­sier ­vi­ gjerne ­at ­vi ­er­ et ­land ­som bygger ­­kristen­ arv ­og ­tradisjon. ­I ­det ­følgende ­vil ­vi ­prøve ­å ­finne ­ut ­hva ­dette ­innebærer.­

I­ KRL-faget ­­ungdomsskolen­ lærte ­vi ­at ­kristendommen ­har ­gitt ­oss­ ytider ­og merkedager som ­advent, ­jul,­ fastetid, ­påske ­og ­pinse ­og­ festdagene­ sankthans,­ olsok, halloween og valentinsdag. ­Videre ­har­ kristendommen de siste tusen år rammet inn livene våre gjennom tradisjonsrike­ overgangsritualer.­ Slike ­overganger­ i ­livet ­er ­dåp, ­konfirmasjon,­ bryllup­ og begravelse. ­I ­kirken ­har ­en ­egne ­ordninger­ for­ hvordan­ disse­ handlingene­ skal ­utføres. ­Barn ­får jødisk-kristne ­navn­ som­ Anne, ­Anna, ­David, ­Johannes,­ Isak, ­Maria ­osv. ­Motivet ­i ­flagget­ vårt­ er korsformet, ­og ­kongen ­bekjenner ­i følge ­Grunnloven­ seg ­fortsatt­ til ­den ­evangelisk-lutherske religion.

Bibelen ­og ­kristendommen ­har ­påvirket ­kulturen ­både ­globalt, ­nasjonalt­ og­ lokalt.­ Herman Northrop­ Frye­ skriver­ i The Great Code. The Bible and Literature at Bibelen er en slags fortolkingsnøkkel som vi trenger for ­å ­forstå­ verdenslitteraturen.

Vi kan utvide påstanden og også innlemme musikk og annen kunst i dette. Altså: uten en viss innsikt i den kristne kulturen og Bibelen er det vanskelig å forstå kunstens budskap. I det følgende skal vi illustrere dette ved å gi konkrete eksempler.

­­

Ressurser fra Damaris Norge

Flagger ut korset
Artikkel

Jesus på kinolerretet
Artikkel

Kristen tenkning – Utfordringer i dagens samfunn
Artikkel

Når religion blir pop
Artikkel

Fokus på det postmoderne
Undervisningsopplegg

Hadde verden vært bedre uten religion?
Video (debatt)

Fokus på ungdomskultur, identitet og livssynsdanning
Undervisningsopplegg – aktualisert ved “Paradise Hotel”

Jesu eksistens og identitet
Artikkel m/ video

Den omstridte Jesus
Fordypningsressurs

Samleside om nyreligiøsitet, nyåndelighet og New Age
Fordypningsressurser

Emilio Estevez om det som varer
Aktualisering

Tar vi tenåringsfilmene på alvor?
Artikkel

Print Friendly, PDF & Email