Troslære

Gjennom alle tider har kirken gitt uttrykk for sin tro i bekjennelser og i egne bøker. Mens de faste bekjennelsene ikke har endret seg noe over tid, så har troslærebøkene endret seg mye. Det kan være flere grunner til det, men en hovedgrunn er at troslæren vil fange inn aktuelle spørsmål i tiden. Den vi si noe om hva kristen tro og tanke betyr i dag.

I det følgende vil vi si noe mer sammenfattende om hva kristen tro er. På den ene siden vil vi holde fast på det som den kristne kirke har bekjent til alle tider. Samtidig vil vi spørre hva det betyr å tro og å tenke kristent i dag.


Her finner du kapittel 14 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

14.1 Bibelsyn

14.2 Troens bekjennelse og brytninger

14.3 Troen på Gud Fader – Skaperen

14.4 Troen på Jesus Kristus – Frelseren

14.5 Troen på Den hellige ånd – forløseren og livgiveren

14.6 Apologetikk

Print Friendly, PDF & Email