Korte svar Peter S WilliamsAv Peter S. Williams


Peter S. Williams er filosof og underviser ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han har blant annet skrevet bøkene Understanding Jesus, C.S. Lewis vs. the New Atheists, A Faithful Guide to Philosophy and Getting at Jesus: A Comprehensive Critique of Neo-Atheist Nonsense About the Jesus of History.  


 

 

Richard Dawkins har en rekke forsøk på å unngå det åpenbare behovet for å appellere til design for å forklare den spesifiserte kompleksiteten i universets fininnstilling eller livet i seg selv.

Et argument han gir er å si at når du forsøker å forklare noe, gir det ingen mening å forklare det ved å referere til noe som er enda mer komplekst og usannsynlig enn det du forsøker å forklare. Det er en slags regel ved forklaring.

Så går han ut fra at en gud vil være mer usannsynlig og kompleks enn universet du fremkaller ham for å forklare. Dermed faller slutningen om design sammen i møte med denne forklaringsregelen han setter opp.

Vel, jeg tenker at denne regelen i seg selv er åpenlyst feilaktig. Tenk på når man ser på et maleri av en artist som Vincent Van Gogh. Kommer vi lenger i å forklare maleriet ved å referere til maleren som malte det? Forklarer det hvorfor dette maleriet eksisterer, hvorfor det har den aktuelle stilen og så videre? Det er helt klart en forklarende fremgang.

Dersom du ikke visste at malerier er laget av kunstnere eller at alle malerier av denne typen ble skapt av Van Gogh, ville du forstå maleriet mindre enn dersom du kjenner til Van Gogh. Men Van Gogh er åpenbart langt mer kompleks og usannsynlig enn maleriet.

Så denne regelen som Dawkins bruker for å forsøke å flykte fra designargumentet er i seg selv opplagt dum.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email