Fordypningsressurs for læreren i apologetikk: Hva er forholdet mellom evolusjon og kristendom? Hva er ofte vanlige misforståelser av evolusjonsteorien? Hva trodde egentlig Darwin på? Les mer i denne artikkelen av Bjørn Are Davidsen. Aktuelt i lys av dokumentarserien «Gud og vitskapen» på NRK 2.

En introduksjon til artikkelen

Charles Darwin

Charles Darwin
 ble født for godt 200 år siden, og for  omlag 150 år siden kom hans banebrytende bok Artenes opprinnelse ut. Det er blitt sagt at den er historiens nest viktigste bok – etter Bibelen. Darwin er mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien (også kalt darwinisme), men bidro også med en rekke andre arbeider innen systematikk, økologi og paleontologi.
Artenes opprinnelse, som kom ut i 1859, regnes som hans hovedverk. Boka presenterer teorien om naturlig utvalg med mange eksempler. Da den kom, vakte den stor debatt og til dels forargelse, men Darwin ble av mange sett på som sin tids største britiske naturvitenskapsmann, og ble etter sin død gravlagt i Westminster Abbey ved siden av Sir Isaac Newton.

Foto: «Ida», fossil, 47 millioner år gammelt (kilde: Wikipedia). Jens L. Franzen, Philip D. Gingerich, Jörg Habersetzer1, Jørn H. Hurum, Wighart von Koenigswald, B. Holly Smith via Wikimedia Commons
Darwins evolusjonsteori er kjent for de fleste. Det er en vitenskapelig teori om hvordan evolusjon (dannelsen og endringen av arter) foregår. Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (ofte kalt nydarwinisme). Evolusjonsteorien blir i dag brukt som forklaringsverktøy innenfor mange ulike fagdisipliner.
Kristne har hatt ulike oppfatninger av evolusjonsteorien helt siden den ble lansert. Mange opplever det uproblematisk å forene versjoner av evolusjonsteorien med sin kristne tro. For andre oppleves evolusjonsteorier som grunnleggende motsetninger til troen på Gud og på Bibelen.

LES HELE ARTIKKELEN HER. (Skroll ned på siden)
For mer: Sjekk ut SNAKKOMGUD.NO

Foto: John Collier via Wikimedia Commons

Print Friendly, PDF & Email