UNDERVISNINGSRESSURS: Er universet milliarder av år gammelt eller må en tolke skapelsesuken i 1. Mos. 1  bokstavelig? Undervisningsvideo fra Stefan Gustavsson (førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen) –  med tilhørende PP. Særlig aktuell i forbindelse med dokumentarserien «Gud og vitskapen» som lenge lå på NRK2 nett. (Se også ressurser på Snakkomgud.no)

Forankring i læreplanen:

Tro og livssyn I og II (VG1 og VG2)
Frelseshistorie (VG1)
Troslære (VG1 og VG2)
Religion og etikk (VG3)

Kompetansemål i fagplanen:

  • Gjøre rede for viktige sider ved et kristent livssyn
  • Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende
    religioner og/eller livssyn.
  • Reflektere rundt andre framstillinger av hvordan verden har blitt til.
  • Gjøre rede for hovedtrekkene i Bibelens store fortelling
  • Gi en oversikt over de viktigste frelseshistoriske begivenhetene: skapelsen, syndefallet, forsoningen, forløsningen og fullendingen.

Dette er aktuelle spørsmål i vår tid. Dokumentarserien “Gud og vitskapen” som ble sendt på NRK2 berørte blant annet disse emnene. Programmene utfordrer oss som kristne til å gi gode svar.

Stefan Gustavsson, som er tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen som førstelektor på kommunikasjon og livssyn-studiet, forsøker å gjøre nettopp det. I denne undervisningsvideoen følger Gustavsson ulike kristne oppfatning omkring spørsmålet om universets alder  – fra kirkefaderen Augustin gjennom Middelalderen og til vår egen tid.

Her finner du også PowerPoint-presentasjon som Gustavsson selv bruker i undervisningen sin. Du er velkommen til å bruke den i din undervisning eller som læringsgrunnlag for din egen del.

© Damaris Norge AS

Print Friendly, PDF & Email