Ta for deg bibelversene nedenfor og samtal om hvilket syn Bibelen har på mennesket og dets verdi.

• Hvilken verdi har livet ut fra Guds perspektiv?

• Hva gjør dette med vårt personlige syn på livet, dets verdi og hensikt?

• Hvordan påvirker det bibelske perspektivet vårt eget møte med mennesker som er annerledes/forskjellige?

Aktuelle bibelsteder – til refleksjon og som utgangspunkt for diskusjon

 

• 1. Mos 1, 26-27: Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

• Salme 139, 13-16: For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.

• Jeremia 1, 4-5: Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»

• 1. Kor 3, 16-17: Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Copyright Damaris Norge AS

Print Friendly, PDF & Email