Etikk i praksis

Her finner du kapittel 16.4 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


etikk-i-praksisVi skal se noen områder hvor vi blir utfordret til etisk tenkning og refleksjon. Vi vil bruke Den etiske trekant i arbeidet med disse områdene. Områdene vi vil trekke fram, er: mennesket og skaperverket, liv og død, seksualitet og samliv og forvaltning og rettferdighet. På alle disse områdene er det viktig å kjenne til verdigrunnlaget. Ut fra verdigrunnlaget kan flere valgmuligheter oppstå, og blant disse følger vi en vei. Når veien er valgt, er det viktig å se tilbake verdigrunnlaget og spørre:

Er det samsvar mellom verdigrunnlaget og veien som er valgt? Det kan noen ganger bli nødvendig å justere den kursen som er valgt for å være i takt med verdigrunnlaget. Det kan også være nødvendig å se på om verdigrunnlaget må justeres. I vår tid er det få som vil begrunne slaveri ut fra et bibelsk grunnlag. Vi skal ikke gå langt tilbake i historien for å finne en bibelsk forankret argumentasjon til støtte for slaveri.

STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk 
 • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

 • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk og kristent menneskesyn

Mennesket og skaperverket

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til mennesket og skaperverket
 • Reflektere over eget ståsted i aktuelle problemstillinger

 


Menneskeverd

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Forklare hva som menes med menneskeverd
 • Drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskeverdet
 • Reflektere over eget ståsted i aktuelle etiske utfordringer

Seksualitet og samliv

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Drøfte aktuelle etiske problemstillinger innenfor seksualitet og samliv
 • Gjøre rede for Bibelens syn på ekteskap og samliv
 • Reflektere over eget ståsted i aktuelle samlivsetiske utfordringer

Forvaltning og rettferdighet

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

 • Forklare hva som menes med forvaltning og rettferdighet
 • Drøfte aktuelle etiske utfordringer knyttet til økonomi og arbeidsliv
 • Reflektere over eget ståsted når det gjelder økonomi og arbeidsliv

 

Oppgaver

 


Til “Mennesket og skaperverket”

1.      Finn ut hva Bibelen lærer oss om menneskets forhold til Gud og det skapte etter syndefallet.

2.      Hvorfor advarer Jesus mot mammon?

3.      Drøft klimatrusselen som en etisk utfordring.

4.      Hvilke verdier kan være med å sikre godt liv for deg, dine et- terkommere og alle andre som bor på jorden?

 


Til “Menneskeverd”

1.      Finn ut hva Bibelen sier om menneskeverdet.

2.      Hva sier loven i Norge om selvbestemt abort?

3.      Drøft abortloven ut fra Bibelens syn på mennesket.

4.      Hvordan kan eutanasi være et etisk dilemma?

5.      Hvordan kan bruk av krig forsvares eller ikke forsvares ut fra Bibelen?

6.      Hva vil du si til

a.      en ung venninne som er blitt gravid og som vil ta abort?

b.      en syk venn med store smerter som ønsker hjelp til å avslutte livet?

7.      Nettoppgave: Se endag.no eller a21.org og finn opplysninger om hvordan moderne slaveri kan bekjempes. Lag en presentasjon og vis hvordan folk kan engasjere seg i dette arbeidet.

8.      Drøft kampen mot terror som en etisk utfordring.

 


Seksualitet og samliv

1.      Hvorfor kan ikke pornografi forsvares ut fra en kristen etikk?

2.      Drøft bruk av prevensjon ut fra kristen etikk.

3.      Drøft hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn kan verne både den enkelte og fellesskapet mot overgrep og trakassering.

4.      Drøft argumenter for og imot likekjønnet ekteskap.

5.      En god venn av deg vil flytte sammen med kjæresten sin. De har vært kjærester lenge, og begge er 18 år Vennen din spør deg om et godt råd. Din venn har vokst opp i et miljø hvor det ikke var aktuelt å flytte sammen før ekteskapet, og kjæresten er aktiv i en kristen menighet. Hvilket råd vil du gi din gode venn? Bruk Den etiske trekant når du prøver å finne et godt råd.

 

 


Forvaltning og rettferdighet

1.      Drøft følgende utsagn: «Når jeg gir mat til de fattige, kaller man meg helgen. Når jeg spør hvorfor de er fattige, kaller man meg for kommunist.» (Dom Helder Camara – tidligere brasiliansk biskop.)

2.      Finn ut hva Bibelen sier om rikdom.

3.      Drøft vår levestandard som en etisk utfordring.

4.      Drøft svart arbeid som en etisk utfordring.

 


 

 

 

 Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Ordene våre – hva sier vi om Gud?
Artikkel

Moderne slaveri

Aktualisering, med forslag til oppgaver

Tv-kjendis vil ikke ha barn med Downs

Aktualisering, med samtalespørsmål

Hva er da et menneske?

Debatt (video) med samtalespørsmål

Etiske valg

Aktualiseringer

Etiske valg

Aktualiseringer

«Ex on the beach»: Når forsøk på overgrep blir underholdning
Artikkel og opplegg til samtale

Hva er queerteori?
Videoressurs

Hvordan utfordret Paulus sin gresk-romerske samtid i synet på familie og sex?
Podcast/video

 

Print Friendly, PDF & Email