Video (15 min). Siste del av en serie i fem deler med Pastor i Frikirken Rune Tobiassen og Stefan Gustavsson. Hvorfor er det vanskeligere nå enn før å forholde seg til den kristne tro? Bruk hele eller deler av programmet som utgangspunkt for samtale, eller til inspirasjon for læreren. (2010)

Tema: Oppsummering av tidligere program


Presentasjon av programmet

Vi har fått tillatelse til å publisere fem programmer produsert av Harald Wischmann for Eikon TV. Programmene er en del av serien Møteplassen som gikk på Frikanalen. Alle programmene fra Møteplassen kan sees på www.frikanalen.tv. Intervjuene tar utgangspunkt i Gustavssons bok: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Luther forlag, 1999).

I dette programmet (høyreklikk og velg “Lagre mål som” for å laste ned) svarer Stefan Gustavsson på ulike spørsmål. I begynnelsen av programmet møter vi også Rune Tobiassen, pastor i Østsida Frikirke, Kristiansand . Han reflekterer over hvorfor Gud har valgt å formidle sin kjærlighet til mennesker gjennom andre mennesker.

Gustavsson svarer på følgende spørsmål:

 En oppsummering
1. Hvorfor er det vanskeligere å forholde seg til den kristne tro nå enn før?
2. Skal Gud kunne forstås logisk, eller blir det feil å prøve å overbevise mennesker for en tro?
3. Er det lettere å være ikke-troende enn troende?
4. Hvis Jesus lever og Gud finnes, er det noe vi alle skal kunne merke i hverdagen? (Hvordan?)
5. Hvordan kan vi forstå Guds rettferdighet i forhold til det onde og dommen over ikke-troende?
6. Vi har i disse programmene forsøkt å gi svar på en del av de vanskelige spørsmålene som
mange stiller seg i forbindelse med Gudstro. Men, er det egentlig det å få svar på disse vanskelige spørsmålene som leder mennesker til tro?
Se også de andre episodene i denne serien:

 

Print Friendly, PDF & Email