Den fremtredende ateisten Richard Dawkins ble utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Oslo i forbindelse med dets 200-års jubileum. – Jeg har en sterk tro på sannheten og på å studere virkeligheten vitenskapelig, sier han i et intervju for avisen Vårt Land. (19.09.2011)


Utgiver: Vårt Land, lørdag 3. september 2011

Bakgrunn:

Richard Dawkins er en britisk professor i biologi ved Universitet i Oxford. Han har i årevis vært engasjert i debatten rundt religion og vitenskap, og mener de to er høyst uforenelige. I 2006 ga han ut boken “The God Delusion” hvor han argumenterer for at troen på en overnaturlig skaper er en vrangforestilling, og at religion er roten til mye av ondskapen i verden. Boken ble en bestselger, og den engelske versjonen har solgt over 2 millioner eksemplarer.

kulturvinduet.no kan du lese mer om boken og Dawkins’ påstander.

1. september 2011 utnevnt ble Dawkins til æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han ble invitert til å holde et foredrag om evolusjon og biologi i forbindelse med 200-årsjubileet til UiO. I foredraget hyllet Dawkins vitenskapen og de fremskritt som er gjort innen biologisk forskning, samtidig som han markerte sterk avstand til troen på det overnaturlige. I intervjuet med Vårt Land sier han at man ikke bør lære barn opp til å tro at Gud elsker dem, fordi dette simpelten ikke er sant. Sannheten for Dawkins er kun det som kan bevises vitenskapelig i den fysiske verden. Og siden Gud ikke kan bevises etter disse kriteriene gir det ingen mening for Dawkins å tro på Gud.

Mange kristne tenkere er enige med Dawkins at Gud ikke kan bevises vitenskapelig, men de vil samtidig innvende at Richard Dawkins ikke har satt seg inn i teologi og argumentene for Guds eksistens. De mener at Dawkins i allerede utgangspunktet har redusert virkeligheten til kun det man kan “ta og føle på”, og at han dermed utelukker muligheten til at det finnes en metafysisk (overnaturlig) virkelighet.

De påpeker også at naturvitenskapen stort sett fokuserer på hvordan universet og biologisk liv ble til, men ikke stiller spørsmål om hvorfor. Flere av gudsargumentene handler nettopp om årsaken til universets opprinnelse, samt hva som ligger til grunn universets orden, struktur og hensikt. Mange vil også trekke inn den forsvinnende lille sannsynligheten for at livet – slik vi kjenner det – skulle ha oppstått ved en tilfeldighet.

kulturvinduet.no kan du lese mer om klassiske gudsargument.

I tillegg er det interessant å se at de som la grunnlaget for den moderne vitenskap ofte var motivert av sin Gudstro i sitt arbeid. Bl.a. så trodde Isac Newton at Gud var aktiv i sitt skaperverk, og at gjennom å studere naturen, så fikk man også mer innsikt i hvem Gud var.

Les mer om Newtons perspektiv her.

Forslag:

Du kan bruke sitatet som utgangspunkt for å snakke om sannhet, tro og virkelighet.
Dawkins sier at han har en sterk tro på sannheten. Han mener altså at det finnes noe som er sant, og at vi har muligheten til å finne ut hva som er sant. Metoden for å finne ut hva som er sant er vitenskapelig forskning, og det er slik vi avdekker virkeligheten ifølge Dawkins. Bibelen bekrefter at skaperverket forteller oss noe sant om virkeligheten, hvilket var det som motiverte de første vitenskapsmennene. Samtidig viser skaperverket ifølge Bibelen til noe bortenfor – til en allmektig Skaper som står over alt.

Skaperverket vitner om Guds storhet ifølge Bibelen. I tillegg presenterer Bibelen Jesus Kristus som den enbårne Guds sønn som fødes inn i vår verden og er full av nåde og sannhet. Ikke nok med det, Jesus hevdet at han var Sannheten i egen person. Dette er en påstand vi må ta stilling til. Enten var Jesus en løgner, han var sinnsyk eller han var faktisk den han hevdet han var – Guds sønn. Jesus snakket også at alt det han gjorde var etter hans Fars gode vilje, og at dersom mennesker tok imot hans ord ville de kjenne sannheten. Og bare sannheten kan sette mennesker fri.

Bibelvers:

Sal 19,2-5  (Himmelen forkynner Guds herlighet)
Sal 33,4 (Herrens ord er sannhet)
Joh 1,14 (…full av nåde og sannhet)
Joh 8,12 (Jesus er veien, sannheten og livet)
Joh 8,27-32 (Sannheten setter fri)
Rom 1,19-20 (Gud har åpenbart seg selv i skaperverket)
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email