Jesus som en medfølende omsorgsperson, men ikke en frelser, er en populær oppfatning.

Artikkel og et tv-program (15 min), der Stefan Gustavsson intervjues om Jesu eksistens og identitet.

 

Kunnskapsmål

  • Vise hvorfor Jesu død og oppstandelse har frelsende betydning for enkeltmennesket.
  • Forklare det bibelske gudsbildet.
  • Gjøre rede for det treenige gudsbildet og frelseslæren.
  • Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende religioner og/eller livssyn.

 

Holdningsmål
Reflektere over eget ståsted i møte med budskapet om Jesu frelsende død og oppstandelse.


Plassering i Fagplanen

  • VG1 Troslære – Yrkesforberedende
  • VG2 Troslære –  Studieforberedende
  • VG1 Frelseshistorie – Studieforberedende
  • VG1 Frelseshistorie –  Yrkesforberedende

Nøkkelspørsmål
Hvem er Jesus – egentlig?

 

Video: På kafé med Stefan Gustavsson


Tema:
Jesu eksistens og identitet

Presentasjon av programmet
Vi har fått tillatelse til å publisere fem programmer fra serien Møteplassen (produsent: Harald Wischmann, Eikon TV). Programmene er tidligere sendt på Frikanalen. Intervjuene vi publiserer her, tar utgangspunkt i  Stefans Gustavssons bok: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Luther forlag, 1999).

Se programmet
I dette programmet (høyreklikk og velg “Lagre mål som” for å laste ned) svarer Gustavsson på spørsmål rundt Jesu eksistens og identitet. I begynnelsen av programmet møter vi Rune Tobiassen, pastor i Østsida Frikirke, Kristiansand. Tobiassen snakker om trosforsvar, og hvilken rolle trosforsvar spiller i møte med mennesker som ikke er kristne.

Spørsmålene som Gustavsson svarer på er følgende:

Jesu eksistens og identitet
1. Hvordan kan Gud bli en del av det han har skapt?
2. Er det vanlig å tvile på at Jesus har levd? Hvordan er kildenes troverdighet?
3. Hva er det beste argumentet for at han sto opp fra de døde og lever i dag?
4. Hvordan er Jesu påstand om at han er den eneste veien til Gud holdbar? Har ikke Gud lagt evigheten ned i våre hjerter?
5. Hvordan kan vi forholde oss til at Jesus var både sant menneske og sann Gud?

Artikkel om Jesus og det kristne verdensbildet

Tema: Jesus er ikke en psykologisk størrelse som kun eksisterer inne i oss. Det fins en levende Gud som holder verden i sin hånd, og Han har kommunisert med oss gjennom historien.

 

 

Vi gjengir med tillatelse Gustavssons artikkel

“Hade Jesus fel?”

fra antologien Troverdig tro (Luther 2010).

 

 

 

 

 

Andre artikler i antologien er:

“Finnes det gode grunner for å tro?” (Bjørn Are Davidsen)

“Avslørt?” (Karl Ove Sandnes og Oskar Skarsaune)

“Tidsklemme og tro” (Jorunn Strand Askeland)

“Bibelens klare spørsmål” (Knut Grønvik)

“Etikk uten menneskeverd?” (Bjørn Hinderaker)

“Journalistikk og demokratibygging – inspirert av klassisk kristne verdier” (Lars Dahle)

 

Se også de andre episodene i denne serien:

© Damaris Norge AS

Print Friendly, PDF & Email