Troen på Gud Fader – Skaperen


Her finner du kapittel 14.3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gtroen-pa-gud-faderi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva Bibelen lærer om Gud som Skaperen
  • forklare hva som menes med skapertro
  • gjøre rede for hva Bibelen lærer om menneskets plass og rolle i skaperverket
  • vise hvordan skapertroen blir utfordret av livssyn og vitenskap

 


 

Som kristne tror vi at Gud har skapt verden. At Gud er Skaperen, er en grunnleggende tanke i den kristne tro. Da de første kristne skulle sammenfatte trosinnholdet i noen korte setninger, formulerte de den første trosartikkelen i den apostoliske trosbekjennelsen slik:

Den første trosartikkel

Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper.

Når trosbekjennelsen begynner med denne formuleringen, betyr det at den kristne kirke tar som utgangspunkt at alle ting er skapt av Gud med en hensikt, og ingenting er blitt til av seg selv eller tilfeldig. Videre må vi forstå trosbekjennelsen slik at det ikke er Faderen alene som er Ska­ peren, men den treenige Gud. Vi kan si at Faderen er hovedpersonen i skapelsen (se Sal 8,2; Rom 11,33 -36), men Sønnen og Den hellige ånd er medskapere. Dette kommer tydelig fram i bibeltekstene som handler om skapergjerningen (se Kol 1,15–17; Sal 104,30; 1 Kor 8,6). Du legger kanskje merke til at bibelsitatene om skapelsen ikke er hentet fra 1 Mosebok, som en kanskje skulle tro. Dette er fordi Gud som skaper er et tema som gjennomsyrer Bibelen fra begynnelse til slutt.

Ressurser fra Damaris Norge

Skapertro og naturvitenskap
Artikkel

Naturvitenskap vs. teologi
PowerPoint

Eksisterer Gud?
Artikkel og video

Tro og vitenskap i konflikt?
Artikkel med utgangspunkt i filmen “Creation”

Fokus på Guds skaperkraft
Aktualisering ut fra Tolkien og “Minecraft”

Debatt: Guds eksistens
Undervisningsressurs

Gud og det onde
Undervisningsressurs i fem deler

Gud og vitskapen
Undervisningsressurs i tre deler

Debatt: Gud og vitskapen
Undervisningsressurs

Det grunnleggende forholdet til Gud
Undervisningsressurs

Gud og det onde
Fordypningsressurs

Print Friendly, PDF & Email