Kjerneelement:

  • Kjennskap til kirken

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien

Kompetansemål

  • gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Print Friendly, PDF & Email