Kjerneelement:

  • Kjennskap til kirken

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

Kompetansemål

  • beskrive viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Print Friendly, PDF & Email