Damaris Norge AS (DN) er eid av Tro & Medier, og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen – med særlig tilknytning til studiet Kommunikasjon og livssyn.|post@damaris.no
(analysere og) drøfte hvordan livssyn formidles i ulike kulturelle uttrykk2021-06-21T10:43:02+02:00

Kjerneelementer:

  • Forståelse av kristen tro
  • Utforskning av eksistensielle spørsmål

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • analysere og drøfte hvordan livssyn formidles i ulike kulturelle uttrykk

Kompetansemål

  • drøfte hvordan livssyn formidles i ulike kulturelle uttrykk

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

8 kjappe om kristen tro – sekulærhumanismen og naturalismen

Forskjeller og likheter mellom den kristne tro - og sekulærhumanismen og naturalismen

Det Timmy Gresshoppe ikke sa – om Den hellige ånd i populærkulturen

Populærkulturen har mange elementer av noe overnaturlig som veileder oss. Men Den hellige ånd er langt mer enn en veileder. Hvilke spor av Den hellige ånd finner man i populærkulturen

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top