Damaris Norge AS (DN) er eid av Tro & Medier, og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen – med særlig tilknytning til studiet Kommunikasjon og livssyn.|post@damaris.no
Gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt2021-06-21T10:48:16+02:00

Kjerneelementer:

  • Kjennskap til Bibelen
  • Utforskning av kristen etikk

Alle kompetansemålene Kristendomskunnskap

Kompetansemål

  • gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt

Kompetansemål

  • gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt

Undervisningsressurser og bakgrunnskunnskap

Hvordan knuse myten om at Bibelen er «kjedelig»?

Podcast: Dette seminaret punkterer mytene om at Bibelen er kjedelig, og gir gode lesetips, slik at vi kan ha enda større glede av Bibelen.

Kampen om forsoningen: Hva er meningen med Jesu død?

Er læren om den “stedfortredende straffedom” bibelsk? Er den moralsk forkastelig? Hva er “forsoning”, og hva skjedde egentlig på korset?

Hvem valgte ut skriftene i Det nye testamentet?

Burde det vært andre bøker i Det nye testamentet enn det vi har i dag? Hva var kriteriene for utvalget av skrifter i NT, det vi kaller “kanon-prosessen”, og hva har dette å si for troverdigheten til skriftene i dag?

Video- og samtaleressurser til John Lennox-bøker

Her finner du video- og samtaleressurser til de to bøkene av John Lennox som er utgitt på Veritas Forlag i samarbeid med Damaris Norge.

John Lennox – The “Seven Days” of Genesis 1 and Science

John Lennox tar her for seg mange myter rundt både vitenskap og Bibelen. Han foreslår en tilnærming til å lese og tolke de første kapitlene i 1 Mosebok uten å forkaste  verken vitenskapen eller Bibelen.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top