AKTUALISERING: Kan vi egentlig vite at Jesus har levd? Sekulærhumanisten Staffan Gunnarson mener at mangelen på historiske bevis er stor, og at mye tyder på at Jesus er en mytisk person. Apologeten Stefan Gustavsson forklarer i dette videoklippet hvorfor vi med faglig tyngde kan hevde at Jesus er en historisk person.

 

KATEGORI: Filmklipp (03:04)

UTGIVER: Damaris Norge

TEMA: Bibelen, evangeliet, Jesus, sannhet, trosforsvar


Kompetansemål


BAKGRUNN:

Staffan Gunnarson skriver i tidsskriftet Humanist (4/2012, ikke lengre tilgjengelig på nett) at:

«For kristendommen er det et fundamentalt spørsmål om Jesus virkelig har eksistert, men dette er nok ikke så sikkert som man lett kan tro. Faktisk er mangelen på historiske bevis for at han har levd så stor at han over tid kan komme til å bli plassert i samme kategori som Noah, Abraham, Dionysos og Herakles. For ikke å nevne Wilhelm Tell, den sveitsiske nasjonalhelten som i dag regnes som fullstendig oppdiktet. Faktisk har det allerede vokst frem en retning, de såkalte mytikerne, som regner Jesus som – ja, nettopp – mytisk.»

 

I dette korte filmklippet gir den svenske teologen Stefan Gustavsson flere gode grunner til hvordan vi kan vite at Jesus har eksistert.
Legg spesielt merke til:

  • De som hevder Jesus ikke har eksistert er sjelden forskere og historikere.
  • De fleste forskere er enige om at Jesus har eksistert uansett hvilket livssyn de har personlig.
  • Vi har veldig gode kilder som støtter Jesu eksistens fra antikken. Dette er både jødiske, romerske og kristne kilder.
  • I tillegg står vi overfor et problem hvis vi skulle påstå at Jesus ikke har eksistert. For hvem skulle den kristne bevegelsen da ha sprunget ut fra?

Vi ender opp med at spørsmålet vi bør stille oss ikke er det om Jesu eksistens. Det vi må diskutere er hvem den historiske personen Jesus fra Nasaret var. Hva var hans identitet?

(Humanist er forbilledlige i at de lot den kristne apologeten Bjørn Are Davidsen komme med et tilsvar på Gunnarson sin artikkel. Du kan lese Davidsen sitt svar i Humanist 1/2013, ikke lengre tilgjengelig på nett.)

FORSLAG:

Bruk gjerne dette filmklippet for å belyse at Jesus faktisk er en faktisk historisk person. Gjerne som utgangspunkt for en andakt som handler om hvem den historiske Jesus var.
Klippet kan også brukes i forbindelse med samtale i mindre grupper. Tema for en slik type sammenkomst kan for eksempel være de mange mytene og alternative forklaringene vi møter, og som ofte blåses stort opp i populære medier. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under.

SPØRSMÅL TIL SAMTALE:

1. Har du noen gang møtt mennesker som hevder Jesus ikke har levd? Hvilke argumenter brukes?

2. Hvilke andre myter eller alternative forklaringer er populære i dag, når spørsmålet er Jesu eksistens?

3. Hva tenker du etter å ha sett filmklippet med Stefan Gustavsson? Er det fremdeles grunn for å tro at Jesus ikke har eksistert?

4. Noen mennesker hevder det ikke er så viktig om personen Jesus har eksistert, siden verdiene hans er like viktige uansett. Er du enig i det? Hvis ikke, hvorfor er det så viktig å få klarhet i om Jesus er en historisk person eller ikke?

5. Les Lukas 1:1-4. Hvorfor tror dere Lukas legger sånn vekt på at det skal være pålitelig, det han nå skal skrive til Teofilus?

BIBELVERS:

Matt 16:13-20 (Hvem sier dere at jeg er? Peters bekjennelse)
Joh 3:14-21 (Den lille Bibel)
Joh 8:31-32 (sannheten skal gjøre dere fri)
Luk 1:1-4 (prolog)

RESSURSER TIL FORDYPNING I EMNET:

Stod Jesus virkelig opp fra de døde?
Finnes det historiske bevis for Jesu liv?
Den populære Jesus
Den omstridte Jesus
Jesus på kinolerretet


Av Kristin Hannevik, frivillig medarbeider i Damaris Norge.

Print Friendly, PDF & Email