En serie med fem korte andakter som for eksempel kan brukes til morgenandakter.

Andaktsserien er utarbeidet av Bjørn Hinderaker, høgskolelektor på Mediehøgskolen Gimlekollen. Hinderaker underviser i studiet Kommunikasjon og livssyn, og har apologetikk som spesialområde.

Hver andakt har en videoressurs eller forslag til et filmklipp som kan vises som aktualisering.

Materiellbehovet til hver andakt er en pc, projektor og lydtilkobling (i tillegg til DVD-en Toy Story 2 til den første andakten).

1. Hva er livets mening?

2. Når kjærlighet svikter

3. Kjærlighet og smerte

4. Skuffelser i livet

5. Grip dagen – grip sjansen

Print Friendly, PDF & Email