Kort andakt med aktualisering fra Bond-filmen «Quantum of Solace».

Hva tenker du på når du hører navnet James Bond? Masse action? Raske biler? Bond-pikene? Eller tenker du på tro? For tro betyr tillit. Vi skal se et kort videoklipp om Bond-filmen Qantum of Solace og snakke om hva tillit er.

Aktualisering

Pollard on Film – om temaet tillit i filmen Quantum of Solace (høyreklikk og velg «Lagre mål som» for å lagre filen på pc-en)

Du finner mer informasjon om videofilen nederst på denne siden.

Dagens tema

Vis første del av klippet og frys bildet (trykk mellomromstasten) når spørsmålet kommer opp: Etter hvert som du har blitt eldre: har det blitt lettere eller vanskeligere å stole på mennesker? La elevene svare, og samtal om hva svarene sier oss om hvordan vi ser på mennesker (er de til å stole på?) og på livet (er det verdt risikoen å stole på andre). Våre skuffelser kan gjøre det vanskelig å stole på andre. Bibelen gjør det klart at Gud er til å stole på.

Dagens bibelord

Er vi troløse,så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv. (2. Tim 2,13)

Dagens utfordring

Hindrer mine erfaringer meg i å stole på andre? Er der noe i meg som hindrer meg i å stole på Gud?

Bønn

Be en kort bønn med egne ord, der du knytter an til temaet, teksten og utfordringen.

Informasjon om videofilen

Nick Pollard er en av grunnelggerne av Damaris. I «Pollard on Film» tar han opp tema fra ulike filmer, og inviterer til refleksjon over det som blir formidlet – og hva som er vår egen respons til det.

Besøk gjerne nettsiden www.pollardonfilm.com for å se forhåndsivsning av andre filmer han ser nærmere på.

Hvis du ønsker å lese mer om filmen Quantum of Solace finner du mer informasjon på Filmweb.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email