Denne ressursen inneholder en rekke aktualiseringer fra TV-serien “The Big Bang Theory”. De kan brukes i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, fordypningsoppgaver, eller til utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen og samtalestartere. Aktualiseringen har utgangspunkt i et sitat og en scene relatert til et hovedtema som kommer frem i tv-serien. Med sitater på PP.

Aktualiseringer fra The Big Bang Theory

(Aktualiseringene ble opprinnelig utviklet i tilknytning til prosjektet “Bare underholdning – eller?” for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF). Les mer om prosjektet her.)

Om aktualiseringene
Aktualiseringene i denne ressursen er hentet fra Ingvild Thu Kros analyse av tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringene er utvalgt med bakgrunn i analysen «Bare underholdning, eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory». Denne analysen tar utgangspunkt i sesong 6 av tv-serien.(Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.com)

Aktualiseringene kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel kan de brukes inn i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, som aktualiseringer av tema, eller i andre relevante, faglige sammenhenger. Eller de kan benyttes i utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen, samtalestartere, utgangspunkt for andakt eller annen type formidling. De kan selvfølgelig også brukes som en egen temakveld, med fokus på eller i relasjon til tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringene kan brukes hver for seg eller i sammenheng (et utvalg eller som helhet).

Aktualiseringene tar utgangspunkt i aktuelle sitat og scener fra tv-serien The Big Bang Theory, relatert til noen hovedtemaer som kommer frem i tv-serien. Den enkelte aktualiseringen introduseres med bakgrunnsinformasjon for sitatet/scenen, hvorpå selve sitatet presenteres. Merk tilhørende powerpoint-presentasjon, hvor alle sitatene presenteres på individuelle pp-bilder som kan vises på storskjerm. Aktualiseringen avsluttes med forslag til momenter å fokusere på i relasjon til sitatet, samt relevante spørsmål til samtale.

Opphavsrett ved bruk av film
For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:
  • Tillatelse fra distributøren i Norge
  • Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge
  • Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære»
  • Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse. Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser èn aktuell problemstilling» (Clara.no) 

 

Aktualiseringer

1. The Big Bang Theory – med fokus på status og image

2. The Big Bang Theory – og de nære relasjonene

3. The Big Bang Theory – og synet på romantisk kjærlighet

4. The Big Bang Theory – og synet på autoriteter

5. The Big Bang Theory – om kristen tro og religion

6. The Big Bang Theory – et postmoderne syn på tro

7. The Big Bang Theory – hvem er jeg?

8. The Big Bang Theory – om identitet, selvbilde og verdi

 

 

Print Friendly, PDF & Email