Denne aktualiseringen er hentet fra den populære tv-serien “The Big Bang Theory”, med fokus på hva tv-serien formidler rundt vennskap og nære relasjoner.

NB! Denne aktualiseringen inngår i en serie av aktualiseringer tilknyttet tv-serien “The Big Bang Theory”
Om aktualiseringene
Aktualiseringen i denne ressursen er hentet fra tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringen er utvalgt med bakgrunn i analysen «Bare underholdning, eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory». Denne analysen tar utgangspunkt i sesong 6 av tv-serien. (Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.com)
Aktualiseringene kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel kan de brukes inn i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, som aktualiseringer av tema, eller i andre relevante, faglige sammenhenger. Eller de kan benyttes i utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen, samtalestartere, utgangspunkt for andakt eller annen type formidling.

Aktualiseringen tar utgangspunkt i et aktuelt sitat og scene fra tv-serien The Big Bang Theory, relatert til et hovedtema som kommer frem i tv-serien. Den enkelte aktualiseringen introduseres med bakgrunnsinformasjon for sitatet/scenen, hvorpå selve sitatet presenteres. Merk tilhørende PowerPoint-bilde, hvor sitatet kan vises på storskjerm. Aktualiseringen avsluttes med forslag til momenter å fokusere på i relasjon til sitatet, samt relevante spørsmål til samtale.

Opphavsrett ved bruk av film
For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:
·       Tillatelse fra distributøren i Norge
·       Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge
·       Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære»
·       Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse
Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser èn aktuell problemstilling» (Clara.no)


Tema
Vennskap, (nære) relasjoner, venner er den nye familien,

Klipp
Episode 1: «The Date Night Variable»
Start: 12.52
Stopp: 13.21
Intro
Vennskap står sentralt i The Big Bang Theory. Tv-serien handler om en gruppe unge mennesker som lever store deler av livene sine i fellesskap. Stort sett all handling er fokusert rundt vennegjengen (parvis, mindre grupper eller hele samlet), enten det er hjemme eller på jobb. De er det for hverandre, støtter og hjelper hverandre og bruker mye tid sammen. På mange måter synes vennene i The Big Bang Theory å ha funksjon som en familie. Faktisk sier Raj det rett ut i en av episodene:

Sitat

Raj: “Jeg storkoser meg. Dere er som familie for meg.”

(Se her for PP-bilde med sitatet som kan vises på storskjerm.)

Sentrale momenter

De er der for hverandre, hjelper hverandre og stiller opp for hverandre. Når noen har problemer eller møter utfordringer, er det vennene en går til for hjelp og støtte. De bærende verdiene og handlingene innad i vennegjengen synes med andre ord å ligne det som tradisjonelt kjennetegner en familie. Om ikke relasjonene fyller de samme rollene (med mor, far, barn, etc), synes de å fylle en funksjon som ligner en familie. Dette inntrykket forsterkes ved at rollefigurenes biologiske familier stort sett er fraværende.
Spørsmål til samtale
 
1.       For deg som kjenner tv-serien; i hvilken grad synes du dette sitatet fra Raj reflekterer en generell oppfatning av venner i The Big Bang Theory – og hvorfor?
2.       Hva sier dette utsagnet om betydningen av vennskap og nære relasjoner?
3.       I hvilken grad tror du The Big Bang Theory på dette området speiler noe gjenkjennelig i samtidskulturen og ungdomskulturen?
4.       I hvilken grad tror du unge mennesker i dag ser på vennene som viktigere og/eller erstattere av familie? Hvorfor tror du det er slik?
Print Friendly, PDF & Email