(I relasjon til analysen av «The Big Bang Theory» er denne aktualiseringen hentet fra temaområdet «Identitet».)

 

Tema
Identitet, selvbilde, verdi, selvforståelse, relasjoner, fellesskap

 

Klipp
Episode 16: “The Tangible Affection Proof ”
Start: 17.13
Stopp: 18.41

 

Intro
Det er Valentines Day og alle skal ut på date – nesten. Raj har ikke noen date. Han ender opp på den alternative Valentinesfeiring for single som arrangeres i tegneseriebutikken til Stuart. Her holder Raj en appell for de fremmøtte, en appell som er svært tydelig på verdiformidling relatert til identitet og selvbilde.

 

Sitat

Raj: «Vi er samlet her i kveld fordi vi ikke har noen å være sammen med. Men det gjør oss ikke til mutanter. De eneste mutantene her finnes i tegneseriene. Vi må slutte å definere vår verdi ut fra hvorvidt vi er i et forhold. Vet dere hva jeg ser her? Et rom fullt av herlige mennesker. Vi må gi oss selv en sjanse! Vi er et fellesskap, og så lenge vi har hverandre er vi egentlig aldri ensomme!»
Sentrale momenter
Raj synes her å ta et oppgjør med en underliggende holdning som sier at dersom du ikke er i et parforhold, eller dersom du ikke klarer å finne noen å dele livet med (om det så bare er for en natt), så er du sær, en mutant. Han vektlegger fellesskapet de har i hverandre, og viktigheten av vennskap. Han synes også å stå opp for de som ikke «passer inn», de som ikke, frivillig eller ufrivillig, følger normen i samfunnet eller er som alle andre. Raj synes her å gi en tydelig formidling rundt identitet, selvforståelse og selvverd.

Raj avslører imidlertid kort tid etterpå hvor dypt dette egentlig sitter, i det han spør en jente ut på date, og på vei ut døra roper: «So long, loosers!» Dermed undergraves hele den moralske formidlingen Raj hadde om et syn på identitet, verdi og selvfølelse – og hvor den bør forankres.

 

Spørsmål til samtale

  1. Hva er din umiddelbare reaksjon til Raj sin appell i tegnseriebutikken? Hvilke følelser skaper ordene han i deg?
  2. Hva tror du Raj egentlig ønsker å formidle? Hva tenker du om det han sier?
  3. Hva sier denne appellen om identitet, selvforståelse og egenverd?
  4. Tror du de underliggende holdningene som kommer frem i det Raj sier (at du stemples som rar og sær dersom du ikke følger normen og finner en kjæreste/noen å være sammen med) er holdninger som også preger den kulturen vi lever i? Hvorfor/hvorfor ikke?
  5. Hva tenker du om forholdet mellom det Raj sier og det han i etterkant gjør? Hvilket inntrykk sitter du igjen med etterpå? Hvorfor tror du regissørene har valgt å spille ut scenen slik?
  6. Hva sies egentlig her om viktigheten av vennskap og fellesskap? Hvor viktig vil du si at vennskap og fellesskap er for mennesker?
  7. Hvor viktig er vennskap og fellesskap for deg? Og hvor viktig er dette sett opp mot et kjærlighetsforhold?

Print Friendly, PDF & Email