(I relasjon til analysen av «The Big Bang Theory» er denne aktualiseringen hentet fra analyseområdet «Det bortenfor».)

 

Tema
Religion, kristen tro, sannhet, fordommer, stereotypier

 

Klipp 1
Episode 6: “The Extract Obliteration”
Start: 15.45
Stopp: 17.19

 

Klipp 2
Episode 3: “The Higgs Boson Observation”
Start: 16.19
Stop: 16.55

 

 

Intro
Perspektivene som formidles i møtet med religion og det religiøse, kommer særlig til uttrykk i relasjonen mellom Sheldon og hans mor. Sheldons mor fremstilles som en kristenfundamentalist og kreasjonist, og en dedikert kristen. Hun er gjenstand for humor i det hennes oppfatninger kolliderer med Sheldons kunnskap og forståelse.  Hun fremstår dermed som dum, uvitende og med et forklaringsproblem, mens Sheldons oppfatninger og argument synes å gis troverdighet og tillit. I den aktuelle sesongen for denne analysen finnes det ikke like mange konkrete eksempel på dette som i andre sesonger, men Sheldon gir noen hint om hans relasjon til moren og til sin religiøse oppvekst.
Intro sitat 1
Denne scenen kommer i forbindelse med at Sheldon spiller et onlinespill med Stephen Hawking. Sheldon er i ferd med å knuse Hawking, men plutselig slutter Hawking å delta i spillet. Sheldon får tips om at Hawking hater å tape, og Sheldon møter utfordringen om han skal la Hawking vinne eller ikke.

 

Sitat 1

Sheldon: «Mamma sa alltid: ‘Vær tro mot deg selv.’ Men hun sa også at alle dyr i verden fikk plass på én båt, så hva vet hun?»

Sentrale momenter
Dette eksempelet illustrerer det som synes å være en underliggende holdning i The Big Bang Theory, nemlig at religion nedvurderes og religiøse mennesker fremstilles som uvitende, uopplyste og en anelse enfoldige. I tv-serien som helhet står dette da i sterk kontrast til den underliggende holdningen til naturvitenskap, som forutsettes som kilde til sannhet og svar på virkelighetens store spørsmål. Disse to – religion og naturvitenskap – holdes dermed opp som motpoler og motsetninger i tv-serien.

 

Intro sitat 2

I en annen episode er Sheldon på jakt etter gjennombruddet som til syvende og sist kan gi han Nobelprisen i fysikk. Han har hørt om en vitenskapsmann som ble tildelt Nobelprisen for et arbeid han begynte langt tilbake, men som fikk sitt gjennombrudd flere tiår senere. Nå vil Sheldon undersøke muligheten for det samme. Han har fått tilsendt ulike vitenskapelige oppgaver han skrev som barn, og venter på at resten av hans arbeid gjennom ungdoms- og videregående skole skal komme. I bunken fra barneskolen finner han imidlertid noe lovende.

 

I denne scenen – og sitatet nedenfor – avslører imidlertid Sheldon noe om sitt syn på religiøse mennesker og religiøs tro.

 

Sitat 2

Sheldon: «Leonard! Jeg har en vitenskapelig nyhet som vil interesse deg. Penny, du kan lakke neglene om du vil. Alex kan ha funnet skoleprosjektet som kan gi meg en Nobelpris.

Leonard: «’Magneter – hva fester de seg til?’ Er svaret metall, er det ikke særlig banebrytende.»

Sheldon: «Den het ‘Et nytt syn på Maxwells elektromagnetiske ligninger’. Jeg dummet det ned, for de religiøse i byen mente jeg var en heks.»
Sentrale momenter
Her synes Sheldon å formidle en oppfatning av at religiøse mennesker er kritiske til vitenskap og kanskje særlig naturvitenskap. Når han sier at de religiøse i hjembyen mente han var en heks, synes det som de har vært redde og kritiske til hans arbeid innen vitenskap (eventuelt at hans enestående intellekt har virket truende eller nærmest overnaturlig). Underliggende synes det å formidles en sterk motsetning mellom religion og vitenskap, og at religion ønsker å motarbeide vitenskapelig arbeid.

 

Spørsmål til samtale

  1. Hva er din umiddelbare respons på det Sheldon sier her? Hvilke følelser/reaksjoner skaper det i deg – og hvorfor?
  2. Hva tror du Sheldon egentlig mener i det første sitatet?
  3. Hva synes egentlig å bli formidlet om religion og religiøse mennesker i disse to utsagnene?
  4. I hvilken grad vil du si at dette er stereotypiske holdninger eller at de stemmer overens med virkeligheten?
  5. Hvilke underliggende oppfatninger rundt religion som helhet synes å bli kommunisert i The Big Bang Theory?
  6. I hvilken grad tror du holdningene til religion i The Big Bang Theory reflekterer typiske holdninger i vår samtid? Hvorfor/hvorfor ikke?
  7. Er du enig eller uenig i disse holdningene – og hvorfor?
Print Friendly, PDF & Email