Denne aktualiseringen er hentet fra den populære tv-serien “The Big Bang Theory”, med fokus på hva tv-serien formidler rundt status og image.

NB! Denne aktualiseringen inngår i en serie av aktualiseringer tilknyttet tv-serien “The Big Bang Theory”
 
Om aktualiseringene
Aktualiseringen i denne ressursen er hentet fra tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringen er utvalgt med bakgrunn i analysen «Bare underholdning, eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory». Denne analysen tar utgangspunkt i sesong 6 av tv-serien. (Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.com)
Aktualiseringene kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel kan de brukes inn i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, som aktualiseringer av tema, eller i andre relevante, faglige sammenhenger. Eller de kan benyttes i utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen, samtalestartere, utgangspunkt for andakt eller annen type formidling.

Aktualiseringen tar utgangspunkt i et aktuelt sitat og scene fra tv-serien The Big Bang Theory, relatert til et hovedtema som kommer frem i tv-serien. Den enkelte aktualiseringen introduseres med bakgrunnsinformasjon for sitatet/scenen, hvorpå selve sitatet presenteres. Merk tilhørende PowerPoint-bilde, hvor sitatet kan vises på storskjerm. Aktualiseringen avsluttes med forslag til momenter å fokusere på i relasjon til sitatet, samt relevante spørsmål til samtale.

Opphavsrett ved bruk av film
For å lovlig vise en film eller tv-serie må minst ett av disse fire punktene være på plass:
·       Tillatelse fra distributøren i Norge
·       Lisens fra ett av de to lisensselskapene i Norge
·       Filmen vises i et privat hjem – eller «innenfor den private sfære»
·       Klippet kan sies å være et sitat, så du trenger ikke tillatelse
Med dette menes at «så lenge en holder seg til god sitatskikk er sitatretten relevant for bruk av helt korte klipp som viser èn aktuell problemstilling» (Clara.no)

Tema
Status, makt, image, identitet, selvforståelse, selvpresentasjon, etikk (løgn),

Klipp
Episode 14: «The Cooper/Kripke Inversion»
Start: 14.52
Stopp: 15.12

Intro

Sheldon er The Big Bang Theorys fremste nerd. Han er lynende smart, med en IQ som overgår de aller fleste. For Sheldon – og underliggende hans image – er det å være den beste fysikeren man kjenner til, noe av det viktigste i livet. Det oppstår imidlertid en krise når Sheldon må samarbeide med Kripke, en kollega på universitetet som Sheldon mener er klart underlegen han selv. De blir satt til å jobbe sammen om et prosjekt de begge har gjort begynnende arbeid på. Motvillig og etter flere avledningsmanøvrer, utveksler de arbeidene sine for å kunne sette seg inn i den andres arbeid og jobbe videre sammen. Sheldon gjør nå en sjokkerende oppdagelse: Kripkes arbeid er mye bedre enn hans eget! For Sheldon er dette alvorlig for hans image. I det øyeblikket han – for en kort stund – ikke er best, er det nesten som grunnlaget for hans status forsvinner. I et forsøk på å rette opp dette inntrykket og redde sitt eget image og status, lyver Sheldon overfor Kripke om hvorfor hans eget arbeid er så dårlig. Det vil si, han kommer ikke opp med løgnen selv, men lar Kripke ha sin antakelse om at det lave nivået skyldes Sheldons kjæreste og at de har hatt så mye sex at han blir ukonsentrert. (Sannheten er imidlertid at Sheldon og Amy aldri ha hatt sex og at tanken er uaktuell for Sheldon da han finner seksuell omgang frastøtende). Han innrømmer dette senere overfor Penny, som utfordrer han på hvorfor han ikke avkreftet Kripkes antakelse:
 
Sitat

Penny: Hvorfor fortalte du ikke sannheten?
Sheldon: Fordi det ville satt meg i et dårlig lys. En tåpelig løgn får meg til å se bra ut.

(Se her for PP-bilde med sitatet som kan vises på storskjerm.)

Sentrale momenter
Sheldon synes å sette sitt eget image og status høyere enn sannheten, og tyr derfor gjerne til en løgn for å hevde seg selv og sikre at han oppfattes av andre slik han selv ønsker. Med andre ord avslører Sheldon at image er viktig for han, i form av den status den sikrer han som forsker og vitenskapsmann. Her ser vi spor av en tydelig individualisme, hvor en setter seg selv først og tyr til de nødvendige midler for å hevde seg selv.

Spørsmål til samtale
 
1.       Hva sier denne situasjonen og sitatet om Sheldons behov for å sikre eget image og status?
2.       Hva tror du Sheldon mener med «en tåpelig løgn»? Er det ok med slike «tåpelige løgner» (enkle, «hvite» løgner)?   Hvorfor/hvorfor ikke?
3.       Hva sier denne situasjonen og sitatet om et syn på sannhet?
4.       «Sannheten må frem» sies det ofte i ulike nyhetssaker. Hvordan ser du på dette ordtaket i relasjon til denne situasjonen og sitatet i The Big Bang Theory?
5.       I hvilken grad tror du unge mennesker i dag kan kjenne seg igjen i Sheldons trang til å sikre eget image og status? Hvorfor tror du image og status er så viktig for unge mennesker?
6.       Hva sier det om et syn på identitet? Hva utgjør egentlig hvem vi er? Må vi skape vår egen identitet eller er vi gitt en identitet?
Print Friendly, PDF & Email