(I relasjon til analysen av «The Big Bang Theory» er denne aktualiseringen hentet fra temaområdet «Identitet».)


Tema
Identitet, prestasjoner, image, selvforståelse, skape sin identitet

 

Klipp
Episode 5: “The Holographic Excitation”
Start: 17.27
Stopp: 19.12

 


Intro
På mange måter og med ulike innfallsvinkler, synes identitet å være et hovedtema i tv-serien The Big Bang Theory. Underliggende alle de humoristiske «punshlines» og den underholdende overflaten, synes alle rollefigurene hver på sin måte å forsøke å finne sin vei i livet, og spørsmålet om identitet synes å være sentralt. La oss se på ett eksempel fra Howards liv. Howard har irritert på seg hele vennegjengen fordi han over lang tid har snakket tilnærmet uavbrutt om – og klarer å snu enhver samtale til – hans opplevelser som astronaut på den internasjonale romstasjonen. Nå skal gjengen på Halloween-fest og Howard har fått beskjed om å slutte å bringe temaet på banen. Etter at han likevel nevner det enda en gang, krever Bernadette en prat på bakrommet:

 

Sitat

Howard: “Du er kona mi. Du skal støtte meg”
Bernadette: “Det gjør jeg alltid.”
Howard: “Hvorfor vil du ta dette fra meg, da? Å være astronaut er det kuleste jeg noensinne kommer til å gjøre. Hvis jeg slutter å prate om det, er jeg bare…
Bernadette: “Bare hva?”
Howard: “Bare den vanlige Howard Wolowitz”
Bernadette: “Vanlige Howard Wolowitz er den beste fyren jeg vet om.”
Howard: “Det er bare noe du sier”
Bernadette: “Nei, jeg giftet meg med ham. Med vilje.”

 

Sentrale momenter
Dette er et følelsesladet øyeblikk i tv-serien, hvor verdiformidlingen ikke blir undergravet av en humoristisk «punch-line» etterpå. Det kan virke som at behovet for å skape seg selv gjennom sine valg og handlinger (jmf. det som er sagt tidligere under pkt 4.1:‘meg selv og mine’ i analysen) noen ganger er vanskelig og tyngende. Bernadette synes her å anerkjenne Howard som menneske, ved å formidle at han er god nok som den han er; ‘ordinary Howard Wolowitz’.

 

Spørsmål til samtale

  1. Hvilket inntrykk får vi av Howard i denne scenen? Hvilken betydning synes det å ha hatt for han å kunne vise til at han var astronaut på en romstasjon?
  2. Hva synes du om Bernadettes respons?
  3. Hva sier denne situasjonen om betydningen av image?
  4. Hva sier denne situasjonen om identitet knyttet til henholdsvis prestasjoner (det vi kan prestere) og relasjoner (den vi er i oss selv og i relasjon til andre)?
  5. Opplever du at spørsmålet om identitet er sentralt for mennesker i vår samtid? Hvorfor/hvorfor ikke?
  6. I hvilken grad tror du denne scenen reflekterer et typisk syn på identitet i samtiden som er knyttet til det vi klarer å prestere? I hvilken grad er du enig eller uenig i et slikt perspektiv – og hvorfor?
  7. Hva er egentlig identitet? Hva tenker du er kjernen i og kilden til identitet? Hva er det som gjør deg til deg – og hvorfor?
Print Friendly, PDF & Email