Del 1, med utgangspunkt i artikkel om ei ung jente fra Vennesla som har konvertert til islam.

Artikkelen presenterer islam slik religionen tolkes av ei jente med bakgrunn i vestlig kristen kulturarv og dermed norske briller, i norsk kontekst. Opplegget setter søkelys på hvordan islam, med særlig fokus på valg- og trosfrihet, tolkes og praktiseres i store deler av verden der islam er majoritetsreligion og en integrert del av kultur og tradisjon.

Forankring i læreplanen

Troslære (Yrkesfaglig utdanningsprogram, Vg1)

Sml kompetansemål: «Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende religioner og/eller livssyn»
Religion og etikk (Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram, Vg3)

Sml kompetansemål for Religionskunnskap og religionskritikk:

 • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Sml kompetansemål for Islam og en valgfri religion:

 • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk

Nøkkelspørsmål:

Hvordan blir personlige valg og trosfrihet tolket i islam og i kristendommen? Hvilken plass har de?

Materiell:

 • Artikkel fra Fædrelandsvennen om ei norsk jente fra Vennesla som har konvertert til islam. Ligger som pdf-fil her.
 • Tekst til utdeling om islam og identitet. Ligger som pdf-fil her.
 • Artikkel fra Dagbladet.no utenriks 24.09.12 om æresdrap i Skandinavia. Ligger som pdf-fil her.
 • Fagstoff til bruk for læreren ligger i disposisjonen nedenfor.

Tips til bruk:

Aktualisering

Sitater om nordmenn som konverterer til islam, fra Norske aviser.

 • Konvertering kan føre til strid i familien, men det kan også gå veldig bra, sier Nora Stene, førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. – Vi har ikke noe statistikk på hvor mange som har konvertert til islam, men vi har regnet ut at rundt 1000 nordmenn gjennom tidende har konvertert. Dette er ikke inndelt i kjønn, men vi vet at flertallet er jenter, sier Stene. (Aftenposten 28.03.12).
 • Særlig ungdommer blir tiltrukket av det de opplever som en sterk identitet og gruppetilhørighet. (Dagbladet.no kultur, 24.09.12. Linda Alzaghari, leder av tenketanken minotenk. Norsk muslim).

Hoveddel

Drøfting av artikkelen

La elevene lese artikkelen fra Fædrelandsvennen og drøft deretter innholdet i plenum eller grupper.

Forslag til kjernespørsmål:

 • Tone kommer fra en kristen familie. Det står i teksten at begge foreldrene aksepterer hennes valg, selv om de ikke liker det. Hva kan være foreldrenes grunner til å godta datterens konvertering?

Stikkord for læreren ved gjennomgang etter drøftingen:

 • Bibelen forutsetter at tro er et frivillig valg.
 • Bibelen og kristen tradisjon vektlegger menneskets personlige ansvar overfor Gud og mennesker.
 • Kristent menneskesyn sier at alle mennesker er like mye verd, og krever dermed også respekt for alle mennesker, selv de man er uenige med (toleranse).
 • Datteren er like mye verd for foreldrene, selv om hun har valgt andre verdier i livet.
 • Tones valg påvirker ikke foreldrenes stilling i kirka, bygda eller samfunnet. Norge er et individualistisk samfunn: Holdningen er at alle skal stå fritt til å skape sitt eget liv og sin egen identitet.

Fokus på kontraster mellom islamsk kultur og (vestlig) kristen kultur:

Tekst til formidling av lærer:

Tone er ei heldig jente. Hun har stått fritt til å velge den troen hun mener er rett. Hun er fortsatt godtatt og inkludert i familien, selv om de er skuffet over valget. Hun kan også stå frem i avisen med stort bilde og fullt navn, uten å være redd for at noen skal skade henne eller drepe henne. Tone har full tros- og ytringsfrihet og benytter seg av den.

Hvordan hadde det vært hvis Tone var ei muslimsk jente i et muslimsk land, som konverterte til kristendommen? Uansett hvilket muslimsk samfunn hun kom fra, ville hun garantert ikke stått frem offentlig og fortalt om konverteringen. Hun ville hatt to grunner til å ligge lavt:

 • Hun hadde aldri villet vanære sine foreldre og sin familie ved å vise offentlig at deres datter hadde falt fra islam. Å fornekte troen er den største synd som finnes i islam, og den dypeste vanæren en familie kan oppleve. Hvis hun var glad i sine foreldre og respekterte dem, ville hun vært så diskré som mulig etter konverteringen.

I en muslimsk familie er ære en grunnleggende verdi, og hver enkelt i familien har ansvar for hele familiens ære. – En for alle og alle for en. Det er likevel kvinnene som først og fremst representerer familiens ære. Det er derfor så om å gjøre og beskytte sine koner og døtre mot usømmelig oppførsel. En kvinnes umoral kaster skam over hele familien.

Hvis en frafallen ikke angrer og kommer tilbake til islam etter overtalelser og alvorsprat, må han eller hun utstøtes av familien. Voksne menn skal drepes. Imidlertid kan vanære være grunn til å drepe en kvinne også. En frafallen kvinne som begynner å vanke sammen med vantro (ikke-muslimer) vil i flere samfunn bli drept av sine egne, for å gjenopprette æren for familien. For mer stoff om æresdrap, følg linken til National Geographic.

Se også artikkel fra Dagbladet.no utenriks 24.09.12 om æresdrap i Skandinavia. (Ligger som pdf-fil her)

 • Dersom Tone kom fra Afghanistan, Bahrain, Iran, Mauritania, Oman, Pakistan, Jemen, Saudi Arabia eller Gaza, hadde hun blitt dømt for blasfemi etter et avisoppslag om overgang til kristen tro, og fått dødsdom.

Artikkel om Said Musa, kristen konvertitt fra Afghanistan (velg Bladet juli 2012. Side 11) Se også landprofiler på Åpne Dørers sider.

Leder i Aftenposten om blasfemiloven i Pakistan.

Dersom Tone kom fra Algerie, Bangladesh, Egypt, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldivene, Marokko, Somalia, Tunisia eller de Forente Arabiske Emirater, hadde hun kommet i fengsel, dømt etter blasfemi-paragrafen for et avisoppslag om overgang til kristen tro.

Fokus på islam og personlig identitet

Tekst til utdeling og drøfting (sml spørsmålene på slutten): (Last ned pdf her)

Islam styrer alle deler av individets liv, familiens liv og samfunnets liv.

Selv om islam kommer forskjellig til uttrykk i de ulike land som har en etablert muslimsk majoritet, er likevel islam vevd sammen med kulturen på en uløselig måte. Dette er også en grunn til at det er svært vanskelig for en som er født muslim å konvertere.

Ser man bort fra konsekvensene i form av utstøtelse fra familie og venner, samt risikoen for dødsstraff enkelte steder, så betyr en konvertering også at man mister hele sin identitet. Hele selvbildet blir borte og må etableres på nytt. En muslim spiser som en muslim, vasker seg som en muslim, kler seg som en muslim, omgås venner som en muslim, legger opp dagens gjøremål som en muslim, går i butikken, banken og på skolen som en muslim. Hvis han skal konvertere, må hele livet settes sammen og tolkes på nytt.

Spørsmål til drøfting i plenum eller grupper:

Tone sier at “det er forskjell på kultur og religion”.

 • Hva tror du hun mener med dette?
 • Hva tenker du om utsagnet “det er forskjell på kultur og religion” i lys av teksten ovenfor?
Print Friendly, PDF & Email