Troen på Jesus Kristus – Frelseren

Her finner du kapittel 14.4 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.


 

Kompetansemål:

troen-pa-jesus-kristusMål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • Gi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)
  • Drøfte og reflektere over hvilken betydning Jesu død og oppstandelse har for enkeltmennesket og for eget ståsted (Frelseshistorien)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • forklare bakgrunnen for at menneskeheten trenger en frelser
  • gjøre rede for hva inkarnasjonen er
  • vise hvordan Jesus Kristus er oppfyllelse av løftene i Det gamle testamente
  • drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for menneskets håp om frelse
  • gjøre rede for oppstandelsens betydning
  • peke på det spesielle ved Jesus Kristus

 

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Jesus i ulike livssyn
Artikkel

Stod virkelig Jesus opp fra de døde?
Undervisningsopplegg

Skeptikerens guide – til himmelfarten
Artikkel/spørsmål og svar

Print Friendly, PDF & Email