Apologetikk

 

Her finner du kapittel 14.6 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • apologetikkGi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • forklare hva apologetikk er
  • gi eksempler på områder der apologetikken er aktuell
  • peke på apologetikkens begrensninger

 


Noen mennesker mener at kristendom ikke kan forenes med fornuft, og at kristne har «tomme hjerner og glade hjerter». Mot en slik hold­ning kan vi selvsagt svare at kristne ikke er dummere enn andre, og at det finnes mange gode grunner for å tro at kristendommen er sann, og at troen ikke trenger være i strid med fornuften. Vi både kan og skal forsvare den kristne tro når den blir angrepet. Å forsvare det vi tror er sant, kalles apologetikk.

Ressurser fra Damaris Norge

Om det apologetiske anliggendet
Artikkel

Trosforsvar som bærebjelke
Artikkel

Hva er apologetikk?
Video

Ressurspakke om Kristen apologetikk

William Lane Craig, ledende kristen apologet
Artikkel

Intervju med William Lane Craig
Videoer

Print Friendly, PDF & Email