Bibelsyn

 

Her finner du kapittel 14.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bibelsynGjøre rede for ulike bibelsyn og tolkningsprinsipper (Bibelkunnskap 1)
  • Drøfte hvilke konsekvenser de ulike bibelsyn har for tillit til Bibelen som grunnlag for tro og livssyn (Bibelkunnskap 1)
  • Gi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for ulike bibelsyn
  • gjøre rede for hva som menes med åpenbaring og inspirasjon
  • drøfte hvordan ulike bibelsyn påvirker tro og livssyn
  • drøfte Bibelens autoritet

 


Kristne omtaler ofte Bibelen som Guds Ord. Når du leser Bibelen, leser du da Guds ord til menneskene eller menneskenes ord om Gud? Hvem har skrevet Bibelen? Gud eller mennesker? Er alt du leser i Bibelen, like viktig? Er Bibelen til å stole på, eller finnes det feil og motsetninger i de 66 bøkene? Om du stilte disse spørsmåla til flere personer, ville du kunne få ulike svar, og svarene ville si noe om bibelsynet til dem som svarte. Bibelsyn dreier seg altså om hvordan en tenker om Bibelen, hvordan den er blitt til, hvilken autoritet den har, og hva den formidler. I dette kapitlet skal vi presentere noen ulike bibelsyn for å vise at det ikke er likegyldig hvordan en velger å svare på spørsmåla ovenfor.

Ressurser fra Damaris Norge

Kristen tro og liv – og Bibelen som grunnlag (om ulike bibelsyn)

Undervisningsopplegg

Bibelen om Bibelen

Et knippe bibelvers

Om formidling av Bibelen som sannhet i vår tid

Artikkel

Print Friendly, PDF & Email