Troen på Den hellige ånd – forløseren og livgiveren


Her finner du kapittel 14.5 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • troen-pa-den-hellige-andGi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hvem Den hellige ånd er
  • peke på hva som kjennetegner Den hellige ånd
  • gjøre rede for begrepene evangelium, rettferdiggjørelse og gjenfødelse
  • forklare nådemidlenes betydning
  • peke på nådegavenes hensikt i den kristne menighet
  • gjøre rede for det kristne håp

 

 


Vi møter mange fortellinger i Bibelen hvor Den hellige ånd står sentralt. Ikke minst utgjør beretningen om hva som skjedde den første pinsen etter Jesu død og oppstandelse, et viktig skille. Troen på Den hellige ånd er forankret i disse beretningene og erfaringen av Ånden. Tidlig i oldkirken fikk denne tro et uttrykk i den tredje trosartikkel.

Den tredje trosartikkel

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Ressurser fra Damaris Norge

Den hellige ånd
Undervisningsopplegg

Hvem er Den hellige ånd?
Video (engelsk)

 

Print Friendly, PDF & Email