Troens bekjennelse og brytninger

 


Her finner du kapittel 14.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • troens-bekjennelse-og-brytningerGi en oversikt og beskrive de viktigste hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren og eskatologien (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • forklare hva som menes med kristen tro
  • gjøre rede for det kristne gudsbildet
  • gjøre rede for hva Bibelen sier om det onde
  • drøfte forholdet mellom tro og tvil

 

 

 


Hva betyr det å tro?

Å tro på Gud – hva betyr det? Mennesker kan ha forskjellige meninger om dette. Det som da blir viktig å finne ut, er hva Bibelen mener med tro på Gud. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» sa Jesus til disiplene sine. Samme sted sa han videre: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» (Joh. 14,1 og 6–7).

Her viser bibelteksten oss noe veldig viktig om hva tro er. Å tro på Gud er å ha tillit til ham og stole på ham som vi kan kalle vår rette Far. Å tro på Gud er å tro på Jesus. En tro som ignorerer Jesus og hans forkynnelse, død og oppstandelse, er ikke tro på Gud, ifølge Bibelen.

Ressurser fra Damaris Norge

Hvordan håndtere tvil
Foredrag, audio

Ti bud for tvileren
Video

Hvorfor er ikke Gud mer synlig?
Foredrag, Audio

Det ondes problem
6 videoer

Gud og det onde
Artikkelserie

Livssynsdirektoratet
Fordypningsressurs

Print Friendly, PDF & Email