FORDYPNINGSRESSURS:
Hvordan skal vi forholde oss til alternativmedisin fra et bibelsk perspektiv?

Nøkkelspørsmål
Alternativmedisin – Hva så? Hvordan bør kristne forholde seg til dette?

Denne ressursen er skrevet av Arne Tord Sveinall, redaksjonen har tilpasset stoffet for KrdOnline.

I ressursserien om alternative behandlingsformer er det presentert et knippe behandlingsmetoder og teknikker som er vanlige innenfor alternativ medisin. Gjennom presentasjonen av fem hovedord, aura, chakra, energi, healing og holisme, skinner det gjennom at behandlingsmetodene berører livssynsspørsmål på en aktiv måte. På denne bakgrunn er kanskje den viktigste hensikten med denne ressursserien å gi en vurdering av behandlingsmetoder og teknikker der vi er oss bevisst et tydelig ståsted i kristen tro, men der vi også vil berøre grensefeltene mellom medisin og filosofi.Det vil underveis ha kommet frem at ressursenes vurdering, forsåvidt også deres kritikk, ikke bare retter seg mot de alternativmedisinske metoder, men at det også er helt nødvendig å rette søkelyset mot egen tradisjonell praksis, d.v.s. den ordinære skolemedisin. Dette innebærer også et kritisk sideblikk til det helbredelsesmiljø som eksisterer i den såkalte trosforkynnelse, eller herlighetsteologi som den også kalles.Når vi på denne måten også retter et kritisk søkelys mot oss selv, og den tradisjonelle tenkning, så er det for å finne ut av våre egne mangler. Den svenske religionsforsker Lester Wikstrøm sa en gang: “Et kirkesamfunn har de sekter som det fortjener”. Setningen var myntet på den skog av nyreligiøse retninger som de siste år har dukket opp i Skandinavia, men vi kan gjerne også omskrive setningen slik at den passer i vår sammenheng: Tradisjonell medisin har de alternative metoder som den fortjener, eller fra et omsorgssynspunkt: Menneskers lengsler vil søke ekstreme løsninger når kirkens diakoni ikke fungerer.

Den livssynsmessige vurdering må forholde seg til et bredt spekter av alternative metoder. Ikke overraskende vil miljøer som står New Age-tenkningen nær ha stor sympati for alternativmedisinske metoder, i særdeleshet de metoder som på en særlig måte opererer med energetiske forklaringsmodeller og menneskesyn. Vi vil begynne med en betraktning av denne aksep¬terende holdningen.

Den andre ytterligheten er den sterke kritikk av de samme metoder, både medisinsk og teologisk. I enkelte teologiske miljøer vil kritikken anta så store dimensjoner at det er passende å snakke om en demonisering.

Vi vil imidlertid forsøke å skissere en mellomvei: Kritisk åpenhet – en posisjon underveis. Vi vil vurdere ulikt innhold, som etikk, og vi vil ende opp med noen aktuelle utfordringer, såvel teologiske som medisinske. På en spesiell måte tror vi Kirkens diakoni og kristne generelt står overfor en viktig utfordring når det gjelder alternativmedisinen, som vi må ha et bevisst og reflektert forhold til.

4 ulike måter å forholde seg til alternativmedisinen:

Den aksepterende åpenhet

Den medisinske kritikk

Den teologiske avvisning

Den kritiske åpenhet

Print Friendly, PDF & Email