Religionskunnskap og religionskritikk

Religionskunnskap og religionskritikk2022-02-15T11:09:57+01:00

Religionskunnskap og religionskritikk

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
  • presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn
  • diskutere ulike religionsdefinisjoner
  • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
  • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
  • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
  • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Gud og vitskapen – undervisningsopplegg i tre deler

Undervisningsopplegg: Den britiske livssynsserien The God Question Series gir et engasjerende og balansert innblikk i aktuelle og viktige spørsmål om Gud og vitenskapen

Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen