Melodi Grand Prix 2013: Margaret Berger representerer Norge med melodien “I feed you my love”. Margaret er prestedatter, og får spørsmål om sin tro av journalister i Europa. Hun beskriver sin religion som en blanding av elementer fra flere religioner.

Spørsmålet blir: Hvordan har hun selv satt sammen dette? Kan et menneske skape sin egen religion, ut ifra egne og personlige behov?

Margaret forteller om sin tro i Aftenposten mandag denne uka. Bruk dette sitatet som utgangspunkt for en morgensamling, eller som igangsetter til hovedtemaene “Livssyn” og/eller “Religiøst mangfold” i RLE:

Som prestedatter liker hun å snakke om livet og døden, om tro og overtro.

– Mange journalister er opptatt av livssynet mitt, det er jeg ikke vant med fra norsk presse. Margaret Bergers religion er en blanding av litt kristne verdier, blandet med buddhistisk filosofi og det litt mer spirituelle, i blant annet og blant annet healing. Samtidig er det kanskje ikke noe sjakktrekk å si at jeg ikke er kristen, det er lett at mange blir støtt av det, sier hun (Aftenposten.no, 13. mai 2013)

 

Aktuelle kompetansemål – RLE

  • Samtale om og forklare hva religion er, og vise hovrdan religion kommer til uttrykk på ulike måter
  • Forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter

Aktuelle spørsmål / refleksjon:

  • Er det en religion eller et livssyn Margaret beskriver hun har?
  • Dersom vi skal konkludere med at det er en religion, hva skal vi da kalle denne religionen? (New age?)
  • Hvorfor er det ofte slik at vi plukker ut deler av noe, og fjerner andre deler? Gjør du det selv av og til?
  • Tror du det er noe i kristen tro og Guds løfter eller ønsker for deg som ikke er bra, og som du derfor velger bort?

Annet tema som også kan trekkes inn: Fokus på menneskeverd og utseende:

  • Margaret Berger var med i Idol i 2004. Hvordan synes du hun har forandret seg fra den gangen? Hvorfor er det ofte slik at mennesker som blir kjendiser eller artister forandrer seg? Tror du man også forandrer seg på innsiden? Har hun høyere verdi som mennesket i dag?

Lykke til med en god samtale!

 

Print Friendly, PDF & Email