Filosofi, etikk og livssynshumanisme2022-02-15T22:11:23+01:00

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Kompetansemål, REL 1-01:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
  • gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
  • gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
  • forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
  • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
  • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
  • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
  • presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene
  • drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

Gud og vitskapen – undervisningsopplegg i tre deler

Undervisningsopplegg: Den britiske livssynsserien The God Question Series gir et engasjerende og balansert innblikk i aktuelle og viktige spørsmål om Gud og vitenskapen

DEBATT: «GUD OG VITSKAPEN»

Undervisningsressurs: 20.januar 2014 arrangerte Litteraturhuset i Oslo debatt om NRKs dokumentarserie “Gud og vitskapen”. Her kan elevene se hele eller deler av en debatten.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top