I dette kompendiet fokuserer Stig Tore Aaberg, lektor ved Drottningborg vgs, på sentrale  filosofer i europeisk filosofihistorie, samtidig som han trekker noen lange linjer og peker på noen kjennetegn ved viktige perioder i denne historien.

Et viktig anliggende er også å løfte fram den religiøse tradisjonen som filosofi ofte har vokst ut fra, et aspekt som til dels blir neglisjert og avfeid i noen fagfilosofiske miljøer. Slik skapes en falsk motsetning mellom religion og filosofi. Med dette håper forfatteren å skape interesse for å tenke selv, og gi frimodighet til å utfordre tanker i vår tid, også for den som bekjenner kristen eller annen religiøs tro. Et aktuelt spørsmål underveis, er følgende: Hva skjer når Gud forsvinner ut av filosofien?

Her kan du laste ned PDF-filen.

Kompendiet har følgende kapitler:

Innledning / De lange linjene i filosofihistorien  / Antikken: Tidlig antikk – Demokrit & Senantikk – romertid og nytestamentlig tid /
Middelalderen: Noen navn og retninger fra middelalderen & Aktuelle emner fra middelalderen / Gudsbevis / Renessansen /
Opplysningstiden / Romantikken /  Søren Kierkegaard /1900-tall, postmodernisme – og til i dag / Kristen filosofi i nyere tid /
Norsk filosofi / Litt om logikk / Noe å filosofere på

Print Friendly, PDF & Email