I dette kompendiet fokuserer Stig Tore Aaberg, lektor ved Drottningborg vgs, på de to filosofene Mahatma Gandhi (India) og Konfutse (Kina), samt noen flere filosofer og retninger fra de samme landene. Dermed kommer det fram mer av konteksten og bredden av tanketradisjonen de to filosofene står i.  Samtidig trekkes det inn perspektiver fra kristen filosofi underveis i fremstillingen.

Her kan du laste ned PDF-filen

Kompendiet har følgende kapitler:

ØSTENS FILOSOFIHISTORIE
INDIA
De seks skolene:  Mimamsa / Vaisheshika / Nyaya / Sankhya / Yoga / Vedanta

IKKE-HINDUISTISKE RETNINGER
Nyere indisk filosofi / Mahatma Gandhi (1869-1948)
Spor av kristen tro i indisk filosofi / Ravi Zacharias (1946-2020) / Vishal Mangalwadi (1949- )

KINA
Mohisme / Yin-yang skolen / Agrikulturalisme / Zen-buddhisme
De tre store skolene: Konfusianisme / Taoisme / Legalisme
Nyere kinesisk filosofi: Trideisme / Maoisme
Spor av kristen tro i kinesisk filosofi

AVSLUTTENDE BETRAKTNING

Print Friendly, PDF & Email