Innhold:

Bakgrunn:

Hvordan bygge bro mellom påskebudskapet og ungdommer som er koblet på populærkulturen alle steder og til en hver tid? En innfallsvinkel er å gripe fatt i sitater fra filmer, tv-serier, sanger og bøker som illustrerer eller aktualiserer deler av påskebudskapet.

Denne ressursbanken består av slike sitater, delt inn etter to hovedtema (se ovenfor). Vi møter jo alltid noen av de store spørsmålene, direkte eller indirekte, i mylderet av mediebudskap som omgir oss. Dermed har vi også mange tilknytningspunkter for å formidle kjernen i kristen tro; Jesu død og oppstandelse.

Sitatene som er samlet her, kan brukes også uten at du viser det aktuelle klippet fra filmen/tv-serien, spiller musikken etc. Til hvert sitat er det et bilde i powerpoint, og det ligger linker til sangtekster der det er aktuelt. De aktuelle klippene blir beskrevet, så det er bare å bruke kreativiteten og fortellerevnen i formidlingen av filmklippet dersom det aktuelle dvd-en ikke er tilgjengelig. Scenene kan selvsagt også dramatiseres…

For råd og veiledning rundt bruk av film, filmklipp og andre populærkulturelle medier, se her

Print Friendly, PDF & Email