Åtte videoer fra palmesøndag til 1.påskedag. Kan brukes i undervisningen, eller som en del av morgenandakten.

Palmesøndag

Richard Collins snakker om Jesu ankomst i Jerusalem på eselet. Collins ser nærmere på hva måten Jesus kom til byen på forteller om hva slags konge Jesus er.

Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 min 48 sek

Bibelvers:

Matt 2, 1-11
Mark 11, 1-11
Lukas 18, 28-44
Joh 12, 12-19
Sak 9, 9

 

Mandag

Tony Watkins snakker om da Jesus ble sint på kjøpmennene i tempelet. Watkins ser på hva som var grunnen til at Jesus ble sint, og hva det forteller oss.

Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 minutt og 41 sekund

Bibelvers:
Matt 21, 12-17
Mark 11, 12-26
Luk 19, 45-48

 

Tirsdag

Anna Robbins snakker om hva det betyr for oss at Jesus vil komme tilbake – og hvordan bør vi leve i mellomtiden?

Du kan laste ned videoen her (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 53 sekund

Bibelvers:
Matt 24
Mark 13
Luk 21, 5-38

Onsdag

Rob Parson snakker om Jesu kjærlighet og tilgivelse.

Du kan laste ned videoen her (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 minutt og 2 sekund

Bibelvers:
Matt 26, 6-13
Mark 14, 1-11
Joh 12, 1-11
Luk 7, 36-50

Skjærtorsdag

Nick Pollard snakker om Jesu bønn i Getsemane. Han ser på betydningen av denne bønnen, og hva det betyr at Jesus befaler sine displer om å våke og be.

Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 minutt og 17 sekund

Bibelvers:
Matt 26, 36-56
Mark 14, 32-52
Luk 22, 39-53

Langfredag

Andrew White snakker om viktigheten av Jesu død på korset for vår skyld. Han ser også på hva det betyr for hans tjeneste for forsoning i Irak.

Du kan laste ned videoen her (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 59 sekund

Bibelvers:
Matt 27, 32-61
Mark 15, 21-47
Luk 23, 26-54
2 Kor 5, 18-19

Påskeaften

Pete Greig snakker om hvor Gud var den dagen Jesus lå død i graven, og håpet som oppstandelsen gir.

Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 minutt og 11 sekund

Bibelvers:
Matt 27, 62-66
Luk 23, 55-56

1. påskedag

Krish Kandiah og Peter May snakker om hvordan Jesu oppstandelse fra de døde gir oss håp når vi tenker på hva som vil skje med oss når vi dør.

Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg “Lagre mål som”)

Varighet: 1 minutt og 5 sekund

Bibelvers:
Matt 28, 1-15
Mark 16, 1-8
Luk 24, 1-12
Joh 20, 1-23
1 Kor 15, 54-55

 

Bilde med kors: Flickr Creative Commons/wonderlane

Print Friendly, PDF & Email