En aktualisering som sier at facebook er med å bekrefte følelsen av at andre har det bedre enn oss selv. Aktuell både inn i undervisning og til utenomfaglig formidling. (01.03.2011)

Denne artikkelen fra Forskning.no sier at Facebook er med på å skape en følelse av at alle andre har det mye bedre enn oss selv. Et inntrykk som viser seg å ikke stemme med virkeligheten.

Videre sies det at Facebook (og andre sosiale medier, som blogger, etc) er en del av ungdommers identitetsskapende prosjekt. Det er imidlertid viktig å huske på at de ulike mediene vi møter (og i dag kanskje særlig de sosiale mediene) gir et svært snevert og selektivt innblikk i virkeligheten.

Artikkelen er aktuell som aktualisering og/eller fordypningsmateriale inn i undervisning som relaterer seg til temaer som identitet, ungdomskultur, samfunn og samtid. Videre er den også svært aktuell inn mot utenomfaglig formidling, for eksempel de ulike ressursene som finnes på identitet: Identitet – et temaopplegg,  Identitet – 4 opplegg til andakter o.l. og Identitet og Grey’s Anatomy. Aktualiseringen om Facebook-filmen The Social Network er også relatert til dette.

I tillegg anbefaler vi en artikkel fra Ungdom og Medier, som tar opp utfordringen ved at unge mennesker i dag lever store deler av livene sine på nett. Denne kan gjerne kobles til aktualiseringen om toppbloggeren Ulrikke Lund.

Print Friendly, PDF & Email